PROGRAM

5 kwietnia 2019 (piątek)

Warsztat

Warsztaty mikroskopowe z patologii klinicznej psów i kotów – hematologia i cytologia dla lekarzy praktyków 

 

Prowadzący:
dr n. wet. Maciej Guzera

Zajęcia warsztatowe - samodzielna praca z mikroskopami (każdy uczestnik będzie miał do dyspozycji własny mikroskop).

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 25 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

09.00 - 12.30
Ocena rozmazu krwi w lecznicy weterynaryjnej.
Ocena rozmazu to bardzo ważny krok w rozpoznawaniu chorób psów i kotów. Umożliwia m.in. charakteryzację niedokrwistości, rozpoznawanie stanów zapalnych, chorób pasożytniczych, nowotworów hematologicznych, czy weryfikację danych z analizatora hematologicznego. Warsztaty są przeznaczone zarówno dla początkujących, jak tych, którzy pragną ugruntować swoją wiedzę w tej dziedzinie. Analizując przypadki kliniczne uczestnicy dowiedzą się, jak w systematyczny i uporządkowany sposób ocenić zmiany w rozmazie krwi. Jednocześnie dużo uwagi poświęcimy najważniejszym z klinicznego punktu widzenia zaburzeniom, ich diagnostyce różnicowej i dokonaniu wyboru dalszych kroków diagnostycznych.

12.30 - 13.30
Lunch

13.30 - 17.00
Cytologia węzłów chłonnych - różnicowanie.
Biopsja cienkoigłowa węzłów chłonnych jest szybkim, bezpiecznym i mało inwazyjnym postępowaniem diagnostycznym pomocnym m.in. w rozpoznawaniu zmian odczynowych, zapalnych, zakaźnych i nowotworowych. Technika ta jest również pomocna w określaniu stadium procesu nowotworowego. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się ze zróżnicowanymi przypadkami klinicznymi – zaczynając od łatwych, a kończąc na tych bardziej wymagających. Wskazane zostaną cechy cytologiczne kluczowe dla rozróżniania zaburzeń. Przedstawione zostaną również najczęstsze artefakty, które w wielu przypadkach utrudniają postawienie rozpoznania.


Warsztat

Chirurgia układu rozrodczego gryzoni i zajęczaków (kastracje i sterylizacje) 

 

Prowadzący:
dr n. wet. Tomasz Piasecki

Zajęcia warsztatowe na kadawerach z chirurgii układu rozrodczego zwierząt egzotycznych.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 16 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.


Warsztat

Tomografia komputerowa w praktyce lekarza weterynarii - podstawy interpretacji badań. 

 

Prowadzący:
lek. wet. Mateusz Hebel

Zajęcia warsztatowe.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 15 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

 


Warsztat

Osteopatyczne techniki terapii małych zwierząt. 

 

Prowadzący:
International School of Osteopathy for Animals
Marco Di Dio - mgr fizjoterapii, osteopata

Zajęcia warsztatowe praktyczne.

Grupa warsztatowa będzie liczyła maksimum 30 lekarzy weterynarii.

Każdy uczestnik otrzyma certyfikat uczestnictwa w warsztacie.

10.00 - 13.00
Manualne leczenie stanów zapalnych.
Uraz, patogen powoduje stan zapalny o różnym zasięgu i różnym stopniu zaostrzenia. Cechy charakterystyczne, które podlegają ocenie palpacyjnej to: bolesność, zaczerwienienie i ocieplenie. Układem, który jest odpowiedzialny za rozprzestrzenianie i leczenie jest układ naczyniowy oraz zewnątrzkomórkowa przestrzeń płynowa. Podstawowym narzędziem w każdej manualnej pracy terapeutycznej jest usunięcie przeszkód na drodze cyrkulacji płynów. Mówimy zarówno o płynach w przestrzeni zewnątrzkomórkowej, jak i płynach krążących w układach naczyniowych.

Cel warsztatu:
Pokazanie możliwości leczenia manualnego stanów zapalnych u małych zwierząt.
Czego się nauczysz?
1. Oceny systemów żylnych oraz systemu limfatycznego w odniesieniu do zaburzenia lub normy.
2. Skutecznych i bezpiecznych technik ukierunkowanych na system żylny wewnątrzkręgowy, system żylny żyły głównej, system żylny wrotny.
3. Zasad pracy z systemem żylnym wewnątrzkręgowy, żyły głównej oraz wrotnym.
Część teoretyczna:
1. Czym jest stan zapalny.
2. Konsekwencje wynikające z powstania stanu zapalnego.
3. Rozwój embrionalny systemu żylnego wewnątrzkręgowego, systemu żylnego żyły głównej oraz systemu żylnego wrotnego.

13.00 - 14.00
Lunch

14.00 - 17.00
Powięź - holistyczna terapia małych zwierząt.
Dysfunkcje powięziowe mogą rozwijać się z powodu urazu, nieprawidłowej postawy, nagromadzonych napięć oraz trwających lub przebytych chorób. Uwalnianie powięzi jest nieinwazyjnym i bezpiecznym rodzajem manipulacji tkankami miękkimi. Delikatne i świadome poruszanie tkanką na poziomie powierzchni oraz uwalnianie wszelkich adhezji powięzi, pomagają w stymulowaniu zdolności organizmu do samoleczenia i samoregulacji.

Plan warsztatu:
1. Budowa i podział systemu powięziowego
2. Dysfunkcje i schorzenia powięzi: przyczyny, objawy i ich znaczenia w terapii manualnej zwierząt
3. Manipulacje tkanki łącznej i testy powięziowe – trening palpacyjny
4. Sposoby postępowania z powięzią (techniki dedykowane w stanach ostrych i przewlekłych)
5. Badanie systemu powięziowego psa i ćwiczenia praktyczne


6 kwietnia 2019 (sobota)

Sesja Choroby małych zwierząt cz. I

Choroby psów i kotów - rozród i endokrynologia. 

 

Moderatorzy:
prof. dr hab. Roman Lechowski
dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska

11.00 - 12.30
Badanie hormonów płciowych i wybranych markerów w diagnostyce układu rozrodczego - problemy interpretacyjne.
Prof. dr hab. Wojciech Niżański, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

12.30 - 12.45
Przerwa kawowa

12.45 – 13.30
Zaburzenia poporodowe u suk. (ENG)
Dr n. wet. Dragos Scarlet, dyplomowany specjalista European College of Animal Reproduction (ECAR) Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet w Wiedniu (Vetmeduni Vienna), Austria
Wykład z tłumaczeniem symultanicznym - zaznacz chęć wypożyczenia słuchawek w formularzu rejestracyjnym.

13.30 - 14.15
Drugie oblicze gruczołów płciowych.
Prof. dr hab. Roman Lechowski, Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie

14.15 – 15.45
Lunch

15.45 – 17.00
Powikłania po wczesnej kastracji u suk. (ENG)
Dr n. wet. Dragos Scarlet, dyplomowany specjalista European College of Animal Reproduction (ECAR) Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet w Wiedniu (Vetmeduni Vienna), Austria
Wykład z tłumaczeniem symultanicznym - zaznacz chęć wypożyczenia słuchawek w formularzu rejestracyjnym.

17.00 -18.00
Wady i zalety wybranych metod gonadektomii u malych zwierząt.
Prof. dr hab. Wojciech Niżański, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

18.00 – 18.15
Podsumowanie, dyskusja


Sesja Choroby koni

Choroby kopyta wyzwaniem dla lekarza weterynarii i podkuwacza.

 

Moderator: dr n. wet. Andrzej Bereznowski

 

Współpraca merytoryczna:

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne

Polskie Towarzystwo Podkuwaczy

11.00 - 11.45
Anatomia i biomechanika kopyta konia
dr hab. Marcin Komosa (Poznań)

11.45 - 12.30
Znaczenie korekcji i kucia kopyt koni z wadami postawy (ENG)
Wayne Preece - FWCF of the Midlands of England (Wielka Brytania)
Wykład z tłumaczeniem symultanicznym - zaznacz chęć wypożyczenia słuchawek w formularzu rejestracyjnym.

12.30 – 12.45
Przerwa kawowa

12.45- 13.30
Diagnostyka obrazowa chorób narządu palcowego konia.
dr Olga Kalisiak (Warszawa)

13.30 – 14.30
Lunch

14.30 – 15.15
Znaczenie biomechaniki w podkuwnictwie korekcyjnym - co i kiedy ma znaczenie. (ENG)
Wayne Preece - FWCF of the Midlands of England (Wielka Brytania)
Wykład z tłumaczeniem symultanicznym - zaznacz chęć wypożyczenia słuchawek w formularzu rejestracyjnym.

15.15 -16.00
Wybrane choroby narządu palcowego konia.
dr Olga Kalisiak (Warszawa)

16.00 – 16.45
Konie z bólem przyśrodkowego kąta ścienno-wsporowego kopyta - przypadki kliniczne. Wykorzystanie techniki high speed video i specjalnej płyty pomiarowej. (ENG)
Wayne Preece - FWCF of the Midlands of England (Wielka Brytania)
Wykład z tłumaczeniem symultanicznym - zaznacz chęć wypożyczenia słuchawek w formularzu rejestracyjnym.

16.45– 17.00 Podsumowanie, dyskusja


Sesja Choroby zwierząt egzotycznych cz. I

Aktualne problemy w medycynie zwierząt egzotycznych.

 

Moderator: dr n. wet. Tomasz Piasecki

10.00 - 10.15
Rozpoczęcie sesji

10.15 - 11.15
Zaburzenia w upierzeniu ptaków – diagnostyka i leczenie  (ENG)
prof. Ruediger T. Korbel (University Ludwig-Maximilian Monachium, Niemcy)
Wykład z tłumaczeniem symultanicznym - zaznacz chęć wypożyczenia słuchawek w formularzu rejestracyjnym.

11.15 – 12.15
Objawy ze strony układu oddechowego u ptaków – diagnostyka i leczenie (ENG)
prof. Ruediger T. Korbel (University Ludwig-Maximilian Monachium, Niemcy)
Wykład z tłumaczeniem symultanicznym - zaznacz chęć wypożyczenia słuchawek w formularzu rejestracyjnym.

12.15 - 13.00
Przerwa kawowa

13.00 – 14.00
Zaburzenia okulistyczne u ptaków – diagnostyka i leczenie (ENG)
prof. Ruediger T. Korbel (University Ludwig-Maximilian Monachium, Niemcy)
Wykład z tłumaczeniem symultanicznym - zaznacz chęć wypożyczenia słuchawek w formularzu rejestracyjnym.

14.00 – 15.00
Kulawizny u ptaków – diagnostyka i leczenie (ENG)
prof. Ruediger T. Korbel (University Ludwig-Maximilian Monachium, Niemcy)
Wykład z tłumaczeniem symultanicznym - zaznacz chęć wypożyczenia słuchawek w formularzu rejestracyjnym.

15.00 -16.00
Lunch

16.00 – 17.00
Herpeswiroza naczelnych ze szczególnym uwzględnieniem marmozet
dr n. wet. Tomasz Piasecki (UP Wrocław)

17.00 – 17.20
Podsumowanie, dyskusja


Sesja Higiena i bezpieczeństwo żywności

Zagrożenia bezpieczeństwa żywności pochodzącej od zwierząt łownych i nieudomowionych

 

Moderatorzy:

dr hab. Krzysztof Anusz prof. nadzw.

lek. wet. Małgorzata Bruczyńska

Godziny oraz kolejność wykładów wkrótce!

Inspekcja weterynaryjna wobec zagrożeń bezpieczeństwa żywności pochodzącej od zwierząt łownych i nieudomowionych
Lek. wet Jacek Kucharski, zastępca Głównego Lekarza Weterynarii

Medycyna Weterynaryjna w ochronie gatunkowej zwierząt
Dr Michał Krzysiak, Dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego,
Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Epidemiologia gruźlicy – międzygatunkowa transmisja a zagrożenie bezpieczeństwa żywności
Dr Monika Krajewska – Wędzina, Zakład Mikrobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zoonozy w zdrowiu publicznym, studium przypadku : toksoplazmoza
Dr hab. Elżbieta Gołąb, prof. nadzw., Zakład Parazytologii i Chorób Przenoszonych przez Wektory, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Wirusowe zoonozy pokarmowe związane ze spożywaniem mięsa zwierząt dziko żyjących
Dr hab. Artur Rzeżutka, prof. nadzw., dr Iwona Kozyra, Zakład Wirusologii Żywności i Środowiska, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Ocena zawartości metali toksycznych w mięsie zwierząt łownych w aspekcie monitoringu stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zdrowia publicznego
Dr hab. Michał Skibniewski, Katedra Nauk Morfologicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Dziczyzna – mało znane źródło dioksyn i PCB dla konsumentów
Dr Małgorzata Warenik - Bany, prof. dr hab. Jadwiga Piskorska - Pliszczyńska i wsp., Zakład Radiobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

ASF na Podkarpaciu, wymagania dotyczące obrotu wieprzowiną i mięsem dzików
Dr Mirosław Welz, Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii

Problemy organizacyjno-prawne przy zwalczaniu Afrykańskiego Pomoru Świń u dzików
Dr Bogdan Balik, Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych

Jedna Europa, ale czy jeden standard bezpieczeństwa żywności?
Lek. wet. Marek Kubica, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białogardzie

Ryby bałtyckie źródłem dioksyn i związków pokrewnych w diecie człowieka
Mgr inż. Szczepan Mikołajczyk, prof. dr hab. Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska i wsp., Zakład Radiobiologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Produkty spożywcze pozyskiwane od ślimaków – potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów
Prof. dr hab. Krzysztof Szkucik, Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie

Czy mikroflora miodu może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów?
Dr Tomasz Grenda i wsp., Zakłady Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Alkaloidy pirolizydynowe w miodach
Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek, dr Ewelina Kowalczyk, Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zwierzęta łowne i prawnie chronione – aspekty prawa żywnościowego
Lek. wet. Małgorzata Bruczyńska, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piasecznie

Zastosowanie techniki izoogniskowania białek w gradiencie pH do identyfikacji gatunkowej dziczyzny
Prof. dr hab. Krzysztof Kwiatek i wsp., Zakład Higieny Pasz, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Pierwiastki toksyczne w tkankach zwierząt łownych w Polsce
Mgr Agnieszka Nawrocka, Zakład Farmakologii i Toksykologii, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Inwazje motyliczki mięśniowej (Distomum musculorum suis Duncker, 1896) u dzików – zagrożenie zdrowia publicznego
Dr n. wet. Marek Nowicki i wsp., Katedra Higieny Żywności i Ochrony Zdrowia Publicznego, Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Zagrożenia czynnikami chorobotwórczymi w tym zoonotycznymi w produktach żywnościowych pochodzących od ptaków łownych
Dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. nadzw., Zakład Chorób Drobiu, Centrum Utrzymania Zwierząt Doświadczalnych, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Przewlekła wyniszczająca choroba jeleniowatych (CWD) jako potencjalne zagrożenie zdrowia konsumentów
Dr Zbigniew Bełkot, Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie


7 kwietnia 2019 (niedziela)

Sesja Choroby małych zwierząt cz. II

Choroby psów i kotów - rozród i endokrynologia. 

 

Moderatorzy:
prof. dr hab. Roman Lechowski
dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska

09.015 - 10.30
Giardioza - fakty i mity.
Dr hab. Wojciech Zygner, Zakład Parazytologii i Inwazjologii, Katedra Nauk Przedklinicznych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW w Warszawie

10.30 - 10.45
Przerwa kawowa

10.45 – 12.30
Dlaczego nie mogę dobrze kontrolować cukrzycy u mojego pacjenta? (ENG)
Prof. Rodolfo Oliveira Leal, dyplomowany specjalista ECVIM (European College of Veterinary Internal Medicine), Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia
Wykład z tłumaczeniem symultanicznym - zaznacz chęć wypożyczenia słuchawek w formularzu rejestracyjnym.

12.30 - 13.45
Lunch

13.45 – 15.30
Zaburzenia morfologiczne i czynnościowe nadnerczy: choroba Cushinga, choroba Addisona i guz z komórek chromochłonnych. (ENG)
Prof. Rodolfo Oliveira Leal, dyplomowany specjalista ECVIM (European College of Veterinary Internal Medicine), Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Uniwersytet w Lizbonie, Portugalia
Wykład z tłumaczeniem symultanicznym - zaznacz chęć wypożyczenia słuchawek w formularzu rejestracyjnym.

15.30 – 15.45
Podsumowanie, dyskusja


Sesja bujatryczna

Choroba wymion (mastitis) u bydła. 

 

Moderator: dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadz. UWM

Program wkrótce...


Sesja Dietetyka i suplementacja

Surowe czy przetworzone - czym żywić zwierzęta towarzyszące?

 

Moderator: dr hab. Michał Jank

Godziny oraz kolejność wykładów wkrótce!

Przyczyny i konsekwencje żywienia psów dietą BARF w Polsce
dr Agnieszka Kurosad (UP, Wrocław)

Zmiany wartości składników odżywczych w czasie ich przetwarzania
dr Jacek Wilczak (SGGW Warszawa)

Współczesne trendy w produkcji karm komercyjnych dla psów i kotów – marketing czy spełnianie zapotrzebowania pokarmowego?
dr hab. Michał Jank (SGGW Warszawa)

Wartość pokarmowa i energetyczna komponentów drobiowych diety BARF
dr Olga Lasek (UR, Kraków)

Dieta BARF w świetle publikacji naukowych
lek. wet. Małgorzata Głowacka (MARS Polska)

Pacjenci żywieni dietą BARF w przypadkach klinicznych
dr Michał Ceregrzyn (MSD Polska)


Sesja Choroby zwierząt egzotycznych cz. II

Aktualne problemy w medycynie zwierząt egzotycznych.

 

Moderator: dr n. wet. Tomasz Piasecki

09.30 - 11.00
Przypadki okulistyczne – małe ssaki
lek. wet. Oliwia Łobaczewska (Warszawa)

11.00 - 12.00
Zasady anestezjologii u gadów w praktyce
Dr Eva Čermáková (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czechy)

12.00 – 12.30
Przerwa kawowa

12.30 - 13.30
Przypadki kliniczne wymagające postępowania anestezjologicznego u gadów
Dr Eva Čermáková (University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, Czechy)

13.30 – 14.30
Opieka nad noworodkiem – żywienie zastępcze u gryzoni i zajęczaków
lek. wet. Dorota Kramek, (Wrocław)

14.30 – 14.45
Podsumowanie, dyskusja

14.45 - 15.30
Lunch